Posiadane zaplecze personale jak i techniczno-informatyczne pozwala nam zaoferować usługi obsługi korespondencji, czyli tzw. outsourcingu kancelarii.

Możliwe są dwa warianty usługi:

    1. Wirtualne Biuro Standard – podpisanie umowy umożliwiające rejestrację firmy na adres Wirtualnego Biura, a następnie korzystanie z adresu do korespondencji z kontrahentami. Usługa obejmuje odbiór korespondencji listowej i jej przekazywanie lub przesyłanie do klienta.
  1. Wirtualne Biuro Rozszerzone – poza powyższymi usługami, obejmuje również skanowanie korespondencji przychodzącej i przesyłanie jej każdorazowo mailem.
Wirtualne Biuro Standard
Wirtualne Biuro Rozszerzone
150 PLN netto / miesiąc 200 PLN netto / miesiąc
ADRES udostępnienie adresu do rejestracji firmy
udostępnienie adresu do korespondencji
KORESPONDENCJA odbiór i przechowywanie korespondencji
każdorazowe informowanie mailem o wpłynięciu korespondencji
prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej
każdorazowe skanowanie korespondencji i przesyłanie e-mailem