Wirtualne Biuro Sopot AK116
Gierusz i wspólnicy biuro rachunkowe Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 116/15
81-824 Sopot

kontakt@ak116.pl

NIP: 585-144-55-55
REGON: 220715504
KRS: 0000320484

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 100 000 PLN