Zasadnicze warunki umowy:

 • Przed podpisaniem umowy, celem jej sporządzenia i weryfikacji podmiotu, potrzebne są następujące informacje/dokumenty:
 1. Skan aktualnego aktu notarialnego spółki / wypis z KRS / wypis z CEIDG
 2. Imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości i numer PESEL osoby podpisującej umowę
 3. Numer telefonu, adres email oraz adres do doręczeń – do wzajemnych kontaktów
 • Rozliczenie za usługę następuje w cyklach kwartalnych (styczeń-marzec, kwiecień-czerwiec, lipiec-wrzesień, październik-grudzień) płatnych „z góry”.
 • Do zawarcia umowy wymagane jest dokonanie opłaty za aktualny kwartał lub też aktualny i przyszły (w przypadku podpisywania umowy w drugiej połowie kwartału) oraz wpłacenia kaucji w wysokości kwartalnej opłaty za usługę.
 • Powyższa wpłata musi nastąpić w trakcie podpisania umowy gotówką lub przed jej podpisaniem, na podstawie faktury proforma.
 • Umowę podpisać może tylko osoba upoważniona zgodnie z KRS lub CEIDG.
 • Usługi nie są dostępne dla osób prywatnych nie prowadzących działalności gospodarczej.
 • Z pełną treścią umowy można zapoznać się w naszym Biurze, po wcześniejszym umówieniu.
 • Zastrzegamy możliwość odmowy podpisania umowy i świadczenia usług dla podmiotów które nie przejdą pomyślnie weryfikacji pod kątem wiarygodności i rzetelności.